Om mig

Samtalsterapeut Inger Norén

Jag har en mångårig erfarenhet av att jobba med såväl enskilda som par i terapi.

Min grund vilar på Psykosyntesen som är en psykologisk inriktning vilken ser människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i intimt samspel med varandra.

För mig blev mötet med Psykosyntesen en betydelsefull inre resa vilken innebar att jag kom till en ny plats  i mitt liv, personligt och yrkesmässigt. Förutom att möta mina egna livsfrågor skapades möjligheten att i det terapeutiska samtalet möta människor i sina frågeställningar kring livet.

Jag har kontinuerligt vidareutbildat mig inom mitt område och förutom par och enskild terapi jobbar jag  med  grupper i Mindfulness på uppdrag  av bla. kommunen.

För att skapa min egen inre balans och finna min inre ledare, ägnar jag tid åt mitt måleri, vistas i naturen, lyssnar på musik och sjunger. Min väg till att vara Mindful.

Ett genuint intresse för människan och hennes inre är min ledstjärna och jag ser den inre resan som den mest betydelsefulla av alla resor.

Utbildning

  • Diplomerad Samtalsterapeut från PsykosyntesInstitutet i Göteborg. En utbildning som sträcker sig över fem år.
  • Diplomerad Rosenterapeut från Axelssons Gymnastiska Institut.
  • Diplomerad Avslappningslärare från Skolan för Helhetsterapi.
  • Mitt intresse för sambandet mellan kropp och själ har fört mig vidare till fördjupning i Chock och Trauma. En ökad förståelse i hur kroppen lagrar de minnen huvudet helst vill glömma.Ka-Ma Klinikken, Oslo.
  • Diplomerad Par & Relationsterapeut med inriktining i IPNB,  Interpersonell Neuro Biologi. Svenska ImagoInstitutet.
  • Utbildad i Mindfulness SLH, Skandinaviska Ledarhögskolan.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen, en yrkesförening för terapeuter, vilket innebär att jag har förbundit mig att följa de etiska regler föreningen satt upp för yrkesutövande terapeuter i Sverige. Dessa regler följer också den europeiska yrkesföreningen EFPPs krav för terapeuter som arbetar i Europa. Se länk.

Jag har tystnadsplikt och går i regelbunden handledning hos erfaren och utbildad handledare.

Jag håller mig kontinuerligt uppdaterad inom mitt område.

Relaterade länkar

https://www.psykosyntesakademin.se/

www.psykosyntesforeningen.se

European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy ( EFPP )

www.artbyingernoren.se