Samtalsterapi Göteborg

”Life is not a problem to solve, It’s a mystery to live”Roberto Assagioli, Psykosyntesens grundare

Längtar du efter mer i ditt liv?

Alla har sina egna individuella skäl till att välja samtalsterapi. Det kan vara att du mår dåligt utan att förstå varför. Du kanske upplever svårigheter i dina relationer. Du har hamnat i en livskris, känner oro och meningslöshet.

Det kan också vara en längtan efter något annat i ditt liv som för dig till samtalsterapi. En längtan efter förändring, att hitta mer av vem du är och att finna din väg i livet.

Livskris, meningslöshet och oro.

Början på en förändring

Kanske har du påtvingats en förändring i ditt arbetsliv, genom skilsmässa eller nära anhörigs sjukdom eller dödsfall. Kanske har du har drabbats av utmattning. Orsakerna kan vara många.

Det kan vara att du mår dåligt utan att förstå varför. Du kanske upplever svårigheter i dina relationer. Du har hamnat i en livskris, känner oro och meningslöshet.

Det kan också vara en längtan efter något annat i ditt liv som för dig till samtalsterapi. En längtan efter förändring, att hitta mer av vem du är och att finna din väg i livet.

Problemet kan ha sitt ursprung långt tillbaka i tiden, men det är i nuet det orsakar dig besvär och kan bearbetas.

samtalsterapeut inger noren

Mognad och växande

Att välja det liv du vill leva.

Att gå i samtalsterapi innebär att öka kunskapen om sig själv och sina livsmönster.
Att välja samtalsterapi ger dig möjligheten att växa och utvecklas. I alla våra personliga svårigheter finns ett frö till mognad och växande.

Alla förändringar leder i regel till något nytt och kan kanske i början kännas skrämmande.

Att gå i samtalsterapi hjälper oss att skapa en inre trygghet och frihet och vi får större möjligheter att välja det liv vi vill leva. Du kan också uppleva att dina relationer blir sannare och lättare att hantera.

Hur går samtalsterapi till?

Samtalsterapi bygger på mötet mellan dig och mig, på närvaro och trygghetsskapande. Det tar olika lång tid för olika människor att öppna upp, känna förtroende och tillit.

Vid första tillfället berättar jag lite om mitt arbetssätt och du får berätta om vad som fört dig till terapi , dina förväntningar och vad du önskar få hjälp med.

Min uppgift är att stödja och vägleda dig i din process att utforska och upptäcka dina inre resurser. För att möjliggöra en förändring behöver du själv vara villig till förändring och det är bara du själv som kan göra jobbet.

Jag ställer frågor och inbjuder till reflektion som kan hjälpa dig mot den förändring du önskar i ditt liv.

Hur många gånger ska man gå?

Tiden du behöver gå i samtalsterapi kan vara svår att förutsäga, helt beroende på vad du vill, behöver och har möjlighet till.

Rekommendationen är att vi ses en gång i veckan, i alla fall under den första tiden och därefter kanske varannan vecka.

Kanske behöver du endast stödsamtal under ett antal veckor för att få hjälp att komma till rätta med en problematik som inte är så djupgående.

Boka tid för Samtalsterapi  Göteborg.

Se kontaktsida!